Blog de SVPlants
12 Feb 2015
Voordelen van vacuümkoeling bij de na-oogstbehandeling van aromatische kruiden, kool, bloemkool, broccoli en selderij

Nadat de verschillende soorten aromatische kruiden, kool, bloemkool, broccoli  en selderij geoogst zijn begint een race tegen de klok de uiteindelijk de afbraak en dood van de planten veroorzaakt.

Om aantasting van de kwaliteit van de geoogste groenten en verlies in de naoogstfase te voorkomen, kiezen steeds meer bedrijven ervoor te investeren in een voorkoelingssysteem met vacuümkoeling. Op deze manier kan de levensduur van het product verlengd worden, hetgeen van essentieel belang is wanneer het transport naar de eindbestemming meerdere dagen in beslag neemt.

De installatie van een vacuüm koelsysteem is niet al te ingewikkeld hoewel de begininvesteringredelijk groot is. Deze investering verdient u echter in korte tijd terug.

Temperatuur

Dit is de belangrijkste individuele factor die de kwaliteit na de oogst van aromatische kruiden, kool, bloemkool, broccoli en selderij beïnvloedt.Bij kou vermindert de fysiologische of metabolische activiteit en de verdampingssnelheid van deze producten.Om deze reden is handhaving van een lage temperatuur vanaf het moment van de oogst tot het bereiken van de eindbestemming van het product, van VITAAL belang.

Voorkoeling is noodzakelijk

Voorkoeling is een proces waarbij de temperatuur snel wordt verlaagd, waardoor deverse uitstraling en de levensduur van het productenworden verlengd,uiteraard alleen wanneer deze in goede omstandigheden werden geoogst.

Voorkoeling is noodzakelijk bij florale producten met een hoge verdampingssnelheid en die veel warmte afgeven, zoals aromatische kruiden, kool, bloemkool, broccoli en selderij. Uit ervaring weten we dat dit proces een gunstig effect heeft op allegewassen.

Een lange levensduur van het product op het verkoopspunt en opslaglocatie.

De aankoopbeslissing van een product is voor bijna 2/3 gebaseerd op de verse uistraling ervan.

Voorgekoelde groenten

Aromatische kruiden, kool, bloemkool, broccoli en selderij die op de juiste wijze zijn voorgekoeld hebben de volgende voordelen:

 • Verlaging van de de respiratiefrequentie.
 • Vermindering van de groei vanpathogene microorganismen, zoals Botrytis cinerea.
 • Verlaging van de verdampingssnelheid,waardoorverlies door uitdroging wordt voorkomen.
 • Vermindering van de productie van ethyleen en de gevoeligheid hiervoor,en vertraging van de rijping van het product.
 • Vermindering van mechanische beschadigingen.
 • Vermindering van verlies van levensduur tijdens transport en distributie.

Het belang van timing

Om het maximale uit de hierboven genoemde voordelen te halen, dient de voorkoeling zo snel mogelijk na de oogst plaats te vinden.Indien dit pas op de plaats van bestemming gebeurt kan het proces alleen de resterende levensduur van het product, na het aanzienlijke verlies van levensduur tijdens het transport, herstellen.

Taal
 • ES
 • EN
 • DE
 • FR
 • NL
 • PL
Abonneer u op onze nieuwsbrief
Archief