Blog de SVPlants
8 Sep 2014
Analyse van de negatieve en positieve gevolgen van het Russische importverbod voor Europese groente en fruit.

Rusland verbiedt de import van alle verse groente en fruit uit landen van de EU.

Zoals reeds bekend, maakte de regering van de Russische Federatie op 7 augustus jl. een lijst bekend met producten waarvan de import wordt verboden en waartoe ook de verse groente en fruit van de lidstaten van de Europese Unie behoren. Andere landen die door dit verbod worden getroffen zijn de VS, Australië, Canada, Noorwegen en Japan. 

 

  • Export van de EU naar Rusland en landen die meest getroffen worden door het importverbod.

Volgens Eurostat exporteerden alle EU-landen in 2013 een totaal van 948.000 ton verse groente en knolgewassen naar Rusland, ter waarde van 769.098 miljoen euro. Het belangrijkste exportgewas waren verse tomaten, voor een totaal van 229.579 ton, gevolgd door koolsoorten, voor 91.192 ton. 

Het Europese land wat het meest getroffen wordt door de Russische maatregel is Litouwen, dat verse groente en knolgewassen naar Rusland exporteert ter waarde van339 miljoen euro, gevolgd door Polen (173 miljoen), Nederland (87 miljoen) en Spanje (72 miljoen).

  • Landen die het meest zullen profiteren van het Russische importverbod voor Europese groente en fruit

Turkije is het land dat het meeste voordeel zal hebben bij het Russissche importverbod op Europese groente en fruit. Daarnaast ook Wit-Rusland en Oezbekistan, landen uit Latijnsamerika, en Marrokko. Vertegenwoordigers van deze landen zijn al in onderhandeling met Rusland om te proberen de fytosanitaire controles voor de import te versoepelen en zo de toegang van hun producten tot de Russische markt te vergemakkelijken.

 

  • Het Russiche importverbod voor groente en fruit kan ook een positieve kant hebben.

Twijfels over de exacte invulling en duur van deze maatregel ontstonden al in het besluit zelf, waarin door president Poetin werd toegevoegd dat “de termijn van het invoerverbod zal worden gewijzigd” binnen een termijn van drie maanden, in verband met de mogelijkheid dat een daling van de import zou kunnen leiden tot een overmatige stijging van de prijzen van levensmiddelen. Tevens kregen Russische toezichthouders van de regering de opdracht om de situatie op de interne markt te controleren, met het doel om een buitengewone stijging van de productprijzen tegen te gaan.

Dit verbod kan echter ook een positieve kant hebben, indien de variabele factoren in deze zaak op juiste wijze behandeld en gestuurd worden. Indien de Europese Commisie snel en efficiënt optreedt en de gewasbeschermingsmaatregelen voor geïmporteerde groente en fruit uit derde landen verhardt, zal het aanbod van producten uit het buitenland beperkt blijven, zodat de Europese markt zonder problemen de eigen producten kan absorberen. Het is niet logisch noch wenselijk dat bepaalde landen nog steeds tuinbouwproducten in de Europese Unie mogen invoeren die schadelijke resten van bestrijdingsmiddelen bevatten, in enkele gevallen zelfs buitengewoon gevaarlijk. Aan deze situatie moet onmiddelijk een einde komen.

Enkele landen zullen behoorlijk profiteren van het de afwezigheid van Europese groente en fruit op de Russische markt, waaronder Turkije, Wit-Rusland, Oezbekistan, andere Aziatische landen, Noord Afrika, en zelfs meer afgelegen gebieden zoals Latijns Amerika. De Europese Unie dient actie te ondernemen en passende maatregelen te nemen zodat op de Europese markt geen producten binnenkomen die niet de noodzakelijke kwaliteit en gezondheidsgaranties bezitten, die niet geproduceerd worden in overeenstemming met minimale sociale normen, of die sterk zouden kunnen concurreren met de eigen lokale producten. Als de Russische maatregelen een marktcrisis kunnen genereren, is het tijd om ingrijpende beslissingen te nemen die kunnen leiden tot positieve resultaten op de middenlange en lange termijn, voor producenten en consumenten in de Europese Unie.

 

  • Invloed van het Russische importverbod op de Europese producenten en exporteurs van prei en knolselderij

Na de bezorgdheid van de afgelopen weken naar aanleiding van het importverbod van Rusland voor Europese groente en fruit, kan geconcludeerd worden dat zowel de prei- als de knolselderijproducenten niet de zwaarst getroffen sector zullen zijn van deze maatregel.

Prei

De Russische Federatie is de belangrijkste exportmarkt voor prei uit de EU. Na Rusland, zijn Noorwegen, Canada en Zwitserland de belangrijkste exportlanden voor Europese prei.

Tonnen geexporteerd vanuit de EU28 In 2013.

Het afgelopen jaar bedroeg de Europese export van prei naar Rusland een totaal van 4.396 ton, ter waarde van 4.358.295 euro. Dit komt overeen met 38% van het totale exportvolume van de EU naar andere landen.

Volgens cijfers van Eurostat heeft minder dan 2% van de totale Europese preiproductie als bestemming Rusland, waardoor niet verwacht wordt dat het Russische importverbod een grote invloed heeft op de Europese preiproducenten.

De landen die het meest getroffen zullen worden door het Russische verbod zijn Litouwen, België en Polen.

Preiexport van de EU naar de Russische Federatie In 2013.

Preiexport van de EU naar de Russische Federatie In 2012.

 

Knolselderij

De Russische Federatie is de voornaamste exportmarkt voor Europese knolselderij. Na Rusland, zijn Noorwegen, Zwitserland, Wit-Rusland en de VS de belangrijkste exportlanden voor Europese knolselderij.

Tonnen geexporteerd vanuit de EU28 In 2013.

In 2013 bedroeg de export van Europese knolselderij naar Rusland een totaal van 5.458 ton, ter waarde van 2.794.358 euro. Dit komt overeen met 62% van het exportvolume van de EU-landen naar andere landen.

Volgens cijfers van Eurostat heeft 5.9% van de totale knolselderijproductie in Europa als bestemming Rusland, waardoor verwacht wordt dat het Russische exportverbod een lichte invloed zal hebben op de Europese knolselderijproducenten.

De landen die het meest getroffen zullen worden door het Russiche importverbod zijn Litouwen, Polen en België.

Knolselderijexport vanuit EU landen naar de Russische Federatie In 2013.

Knolselderijexport vanuit EU landen naar de Russische Federatie In 2012.

Taal
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • NL
  • PL
Abonneer u op onze nieuwsbrief
Archief